၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်၊

0
2973

ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ကျမ်းစာဖတ်ရှုခြင်းသည်ရာဇဝင်ချုပ် ၂၄ း ၃၄: ၁-၃၃၊ ၂ ရာဇဝင်ချုပ် ၃၅: ၁-၂၇ မှဖြစ်သည်။ ဖတ်ပါ၊

၂ ရာဇဝင်ချုပ် ၂၂: ၁၀-၁၂၊

၁ ယောရှိသည်အသက်ရှစ်နှစ်ရှိသော်နန်းထိုင်။ ယေရုရှလင်မြို့၌သုံးဆယ်တနှစ်စိုးစံလေ၏။ 2 ထိုမင်းသည်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌တရားသောအမှုကို ပြု၍၊ လက်ျားဘက်လက်ဝဲဘက်သို့မလွှဲ၊ အဘဒါဝိဒ်လိုက်သောလမ်းသို့လိုက်လေ၏။ 3 နန်းစံရှစ်နှစ်တွင်၊ အဘဒါဝိဒ်၏ဘုရားသခင်ကိုဆည်းကပ်စဥ်အခါ၊ နန်းစံဆယ်နှစ်နှစ်တွင်ယုဒပြည်သူ၊ ယေရုရှလင်မြို့သားတို့ကိုမြင့်သောအရပ်၊ ထုသောရုပ်တု၊ ၄ ဗာလဘုရားတို့ယဇ်ပလ္လင်များကိုရှေ့တော်၌ဖြို ချ၍၊ သူတို့အပေါ်၌မြင့်သောရုပ်တုဆင်းတုတို့ကိုခုတ်လှဲပြီးမှ၊ အာရှရပင်များနှင့်ထုသောရုပ်တု၊ သွန်းသောရုပ်တုများကိုချိုးဖဲ့။ ညက်ညက်ချေပြီးလျှင်၊ ယဇ်ပူဇော်သောသူတို့၏သင်္ချိုင်းပေါ်မှာဖြန့်ဖြူးတော်မူ၏။ ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့အရိုးကိုထိုယဇ်ပလ္လင်တည်ရာအပေါ်မှာမီးရှို့။ ၊ ယုဒပြည်နှင့်ယေရုရှလင်မြို့ကိုစင်ကြယ်စေတော်မူ၏။ Manas ဖရိမ်ခရိုင်၊ ရှိမောင်ခရိုင်၊ န ali လိခရိုင်တိုင်အောင်၊ အရပ်ရပ်မြို့များတို့၌ပေါက်တူးနှင့်လုပ်လျက်၊ ထုသောရုပ်တုဆင်းတုများကိုချိုးဖဲ့။ ၊ theသရေလပြည်တရှောက်လုံးရှိရုပ်တုဆင်းတုရှိသမျှတို့ကိုခုတ်လှဲ။ ယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်သွား၏။ ၈ နန်းစံဆယ်ရှစ်နှစ်တွင်၊ ပြည်ကို၎င်း၊ အိမ်တော်ကို၎င်း၊ နန်းတော်ကိုပြုပြင်စေခြင်းငှါ၊ အာဇလိသားရှာဖန်၊ မြို့ဝန်မာသေယ၊ စာရေးတော်ယောဟတ်သားယွာဘတို့ကိုစေလွှတ်သဖြင့်၊ မိမိဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးမည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းဟိလခိထံသို့ရောက်သောအခါ၊ မနာရှေနှင့် ph ဖရိမ် မှစ၍ ကျန်ကြွင်းသောofသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်တံခါးရွက်တို့၌သွင်းထားကြ၏။ ယုဒအမျိုးနှင့်ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသားအပေါင်းတို့၊ ယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်သွားကြ၏။ 10 ထိုသူတို့သည်ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်ကိုစောင့်သောအလုပ်လုပ်သောသူဖြစ်ကြ၏။ ဗိမာန်တော်ပြုပြင်ခြင်းအမှု၌အပ်။ ၊ ဗိမာန်တော်ကိုပြုပြင်ခြင်းငှါလုပ်ဆောင်ကြ၏။ ယုဒရှင်ဘုရင်ဖျက်ဆီးသောအဆောင်တို့ကိုပြင်စရာဘို့ဆစ်သောကျောက်များနှင့်ထုပ်လျောက်ရနယ်များကိုဝယ်သည်အတွက်ပေးကြ၏။ လေဝိသား၊ ယာဟတ်နှင့် adi ဗဒိ၊ လေဝိသားအဆွေအမျိုးသူကြီးတို့သည်၊ ကောဟတ်အနွှယ်ဇာခရိနှင့်မေရှုလံတို့ကိုခန့် ထား၍၊ the of ။ other other ။ and and and and Lev Lev Lev Lev and and Lev Lev and and and Lev Lev Lev Lev Lev and Lev Lev and and Lev Lev Lev and Lev and Lev Lev and Lev and Lev and Lev and and and Lev Lev and Lev other and other and and other Lev လေဝိသားအစရှိသောတူရိယာမျိုးကိုတီးမှုတ်လျက်၊ 13 ထိုသူတို့သည်ဝန်ထမ်းသောသူ မှစ၍၊ အလုပ်မျိုးကိုလုပ်ဆောင်သောသူအပေါင်းတို့ကိုကြည့်ရှုအုပ်ချုပ်ကြ၏။ လေဝိသားအချို့တို့သည်လည်းစာရေး၊ ဗိမာန်တော်သို့ဆောင်ခဲ့သောငွေကိုထုတ်သောအခါ၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်ဟိလခိသည်မောရှေရေးထားသောထာဝရဘုရား၏ပညတ္တိကျမ်းစာစောင်ကိုတွေ့။ ၊ 15 ဟိလခိကလည်း၊ ပညတ္တိကျမ်းစာစောင်ကိုဗိမာန်တော်၌ငါတွေ့ပြီဟုစာရေးတော်ရှာဖန်အားဆိုလျက်၊ Hil Hil Hil Hil Hil Hil Hil Hil Hil Hil Hil Hilki Hil Hilki Hilki Hil Hil Hil Hil kiki kiki kiki Hilki Hilki Hilki Hilkiki Hil Hil Hilki Hilki Hilki Hil Hil Hil ki Hil ki Hil Hil Hil Hil ki Hil the the ki Hil Hil ki Hil ki Hil ki Hil ki the book Hil Hil Hil Hil Hil Hil deliveredki ဟိလခိသည်စာရေးတော်ရှာဖန်အားဖြင့်၊ 16 ရှာဖန်သည်ရှင်ဘုရင်ထံသို့ယူ သွား၍၊ ကိုယ်တော်ကျွန်တို့သည်မှာထားတော်မူသမျှအတိုင်းပြုကြပါ၏။ 17 ဗိမာန်တော်၌တွေ့သောငွေကိုမှုတ်။ ၊ အုပ်ချုပ်သောသူနှင့်လုပ်ဆောင်သောသူတို့၌အပ်ပါပြီ ဟူ၍ ၎င်း၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်ဟိလခိသည်ကျွန်တော်၌စာစောင်ကိုအပ်ပါပြီ ဟူ၍ ၎င်းကြားလျှောက်လျက်၊ ရှင်ဘုရင်ရှေ့တော်၌ဘတ်ရွတ်လေ၏။ 19 ရှင်ဘုရင်သည်တရားစကားကိုကြားလျှင်၊ မိမိအဝတ်ကိုဆုတ်။ ၊ ရှာဖန်သားအဟိကံ၊ မိက္ခာသားအာဗဒုန်၊ စာရေးတော်ရှာဖန်၊ မိမိကျွန်အာသာယကိုခေါ်။ ၊ ၂၁ သွားကြလော့။ ငါ့အဘို့၎င်း၊ ယခုတွေ့သောကျမ်းစကားကြောင့်Israelသရေလပြည်၊ ယုဒပြည်၌ကျန်ကြွင်းသောကြောင့်၊ ထာဝရဘုရား၏အမျက်တော်သည်ပြင်းစွာအမျက်ထွက်သဖြင့်၊ ဘိုးဘေးတို့သည်ထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုနားမထောင်၊ ဤစာအုပ်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၂ ဟိလခိနှင့်ရှင်ဘုရင်ခန့်ထားတော်မူသောပရောဖက်၊ ဟာဒဒေ၊ တိကဝ၏သားအချုပ်ဝန်ရှလ္လုံ၏မယား၊ ပရောဖက်မဟုလဒသည်ယေရုရှလင်မြို့၌နေသည် ဖြစ်၍၊ (ယခုသူသည်ကောလိပ်တွင်ဂျေရုဆလင်၌နေ၏။ ) သူတို့ကသူမအားစကားပြောခဲ့သည်။ sheသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောသူကိုရည်မှတ်။ ၊ 23 ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ ဤအရပ်၌၎င်း၊ ဤအရပ်သားတို့၌၎င်း၊ ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာရှိသမျှတို့ကိုငါရောက်စေမည်။ ယုဒရှင်ဘုရင်ရှေ့မှာဘတ်ရသောကျမ်းစာ၌ရေးထားသည်ကား၊ သူတို့သည်ငါ့ကိုစွန့ ်၍ အခြားတပါးသောဘုရားတို့အားနံ့သာပေါင်းကိုမီးရှို့သဖြင့်၊ ကိုယ်ပြုသောအမှုရှိသမျှတို့နှင့်ငါ့အမျက်ကိုနှိုးဆော်ခြင်းငှါ၊ ထိုကြောင့်ဤအရပ်၌ငါ့အမျက်မီးသည်မငြိမ်းဘဲလောင်ရလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ 26 ထာဝရဘုရားကိုမေးလျှောက်စေခြင်းငှါသင်တို့ကိုစေလွှတ်သောယုဒရှင်ဘုရင်ကြားသောကျမ်းစကားကိုရည်ဆောင်။ ၊ ofသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူကြောင်းကိုထိုရှင်ဘုရင်အားတဖန်ပြန်လျှောက်ရမည်ကား၊ ဤအရပ်သားတို့၌၎င်း၊ မြို့သားတို့အား၎င်း ပြော၍ ကြားသောအခါ၊ ကိုယ်အဝတ်ကိုဆုတ်။ ငါ့ရှေ့မှာငိုကြွေးသောကြောင့်၊ သင့်စကားကိုငါနားထောင်၏။ ငါသည်သင့်ကိုဘိုးဘေးစုဝေးရာသို့ပို့ဆောင်။ ၊ သင်သည်ငြိမ်ဝပ်စွာသင်္ချိုင်းသို့ရောက်ရလိမ့်မည်။ ဤအရပ်သားတို့၌၎င်း၊ ဤအရပ်သားတို့၌၎င်း၊ ငါရောက်စေအံ့သောဘေးကိုသင့်ကိုယ်တိုင်မတွေ့မမြင်ရဟုမိန့်တော်မူကြောင်းကိုဆင့်ဆိုသည်အတိုင်း၊ သူတို့သည်ရှင်ဘုရင်အားပြန်လျှောက်ကြ၏။ ထိုအခါရှင်ဘုရင်သည်ယုဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားအသက်ကြီးသူအပေါင်းတို့ကိုခေါ်။ ၊ 30 ထိုအခါရှင်ဘုရင်သည်ယုဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သား၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်၊ လေဝိသား၊ လူအကြီးအငယ်အပေါင်းတို့နှင့်တကွဗိမာန်တော်သို့တက်။ ၊ ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်၌တွေ့သောပofိညာဉ်စာချက်ဟူမူကား၊ ၃၁ တဖန်ရှင်ဘုရင်သည်မိမိနေရာ၌ရပ် နေ၍၊ ထာဝရဘုရားနောက်တော်သို့လိုက်လျက်၊ စီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်၊ မှာထားတော်မူသောပညတ်တရားတော်ကိုစိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ကျင့်စောင့်သဖြင့်၊ ဤစာ၌ရေးထားသောပtheိညာဉ်စကားဟူမူကား၊ စည်းဝေးသောယုဒအမျိုးနှင့်ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်၊ ထိုအဓိto္ဌာန်ကိုဝန်ခံရမည်အကြောင်းစီရင်တော်မူ၏။ ယေရုရှလင်မြို့သားတို့သည်လည်း၊ ဘိုးဘေးတို့ကိုးကွယ်သောဘုရားသခင်၏ပcovenantိညာဉ်တရားအတိုင်းကျင့်ကြ၏။ ရွံရှာဘွယ်သောအရာရှိသမျှတို့ကိုJosသရေလအမျိုးသားပိုင်သောပြည်အရပ်ရပ်တို့မှပယ်ရှား။ ၊ thatသရေလပြည်၌ရှိသောသူအပေါင်းတို့သည်၊ မိမိတို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုဝတ်ပြုရမည်အကြောင်း၊

၂ ရာဇဝင်ချုပ် ၂၂: ၁၀-၁၂၊

ယောရှိမင်းသည်ယေရုရှလင်မြို့၌ထာဝရဘုရားအဘို့ပသခါပွဲကိုခံတော်မူ။ ပဌမလတဆယ်လေးရက်နေ့တွင်၊ ပသခါသိုးသငယ်ကိုသတ်ကြ၏။ ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့ကိုမိမိတို့အရာ၌ခန့် ထား၍၊ ဗိမာန်တော်အမှုကိုစောင့်စေခြင်းငှါနှိုးဆော်တော်မူ၏။ Israelသရေလအမျိုးရှိသမျှကိုသွန်သင်။ ၊ ထာဝရဘုရားအဘို့သန့်ရှင်းသောလေဝိသားတို့ကိုခေါ်။ ၊ ofသရေလရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်သားတော်တို့သည် ပြင်၍၊ သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏အမှု၊ ဘုရားသခင်၏လူIsraelသရေလအမျိုး၏အမှုကိုထမ်းကြလော့။ yourသရေလရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်မှတ်စာ၊ အမိန့်တော်အတိုင်း your သရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်၊ သားတော်ရှောလမုန်မှတ်စာကို၊ 5 သင်၏ညီအစ်ကိုတို့အဆွေအမျိုးအလိုက်လေဝိသားအဆွေအမျိုးအသီးအသီးနေရာရှိသည်အတိုင်း၊ သန့်ရှင်းရာဌာနတော်၌ရပ်နေကြလော့။ ၆ ပသခါသိုးသငယ်ကိုသတ်။ ကိုယ်ကိုသန့်ရှင်းစေကြလော့။ သင်တို့ညီအစ်ကိုတို့ကိုမောရှေအားဖြင့်ထာဝရဘုရားမှာထားတော်မူသည်အတိုင်းပြုစေခြင်းငှါ၊ သူတို့ကိုလည်းပြင်ဆင်ကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏။ စည်းဝေးသောပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်ပသခါပွဲခံစရာဘို့၊ ယောရှိမင်းသည်မိမိသိုးစု၊ သိုးသငယ်နှင့်ဆိတ်သငယ်သုံးသောင်း၊ နွားသုံးထောင်ကိုပေး၏။ ယဇ်ပုရောဟိတ်၊ လေဝိသားတို့အားပေးကြ၏။ ဗိမာန်တော်မှူးဟိလခိ၊ ဇာခရိ၊ ယေဟေလတို့သည်ပသခါပွဲခံစရာဘို့သိုးဆိတ်နှစ်ထောင်ခြောက်ရာနှင့်တကွယဇ်ပုရောဟိတ်တို့အားပေးကြ၏။ နွားတရာ၊ လေဝိသားအကြီးအကဲဖြစ်သောဟာရှဘိ၊ ယေဟေလ၊ ယောဇဗဒ်တို့သည်ပသခါပွဲခံစရာဘို့သိုးဆိတ်ငါးထောင်နှင့်နွားငါးရာကိုလေဝိသားတို့အားပေးကြ၏။ ရှင်ဘုရင်အမိန့်တော်အတိုင်း၊ ဝတ်ပြုစရာ ပြင်ဆင်၍ ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည်မိမိတို့နေရာ၌ရပ်။ ၊ လေဝိသားတို့သည်မိမိတို့အမှုကိုဆောင်ရွက်ကြ၏။ ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည်အသွေးကိုလက်နှင့်ဖြန်းလျက်၊ လေဝိသားတို့သည်အရေကိုခွာလျက်ပြုကြ၏။ မောရှေကျမ်းစာ၌ရေးထားသည်အတိုင်း၊ ထာဝရဘုရားအားပူဇော်စရာဘို့လူများအဆွေအမျိုးအလိုက်အသီးအသီးတို့အားပေးဝေခြင်းငှါ၊ ထိုနည်းတူနွား၊ ပသခါသိုးသငယ်ကိုမီးနှင့်ကင်ကြ၏။ သန့်ရှင်းသောပူဇောသက္ကာအခြားတို့ကိုမြေအိုး၊ သံအိုး၊ သံကရာ၌ပြုတ်။ လူအပေါင်းတို့အားအလျင်အမြန်ဝေဖန်ကြ၏။ ထိုနောက်မှကိုယ်အဘို့နှင့်ယဇ်ပုရောဟိတ်အဘို့ကိုပြင်ဆင်ကြ၏။ အာရုန်သားယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည်ည ဦး တိုင်အောင်မီးရှို့ရာယဇ်နှင့်ဆီဥကိုပူဇော်လျက်နေရသောကြောင့်၊ အာရုန်သားယဇ်ပုရောဟိတ်အဘို့ကို၎င်းပြင်ဆင်ကြ၏။ 15 ဒါဝိဒ်နှင့်ရှင်ဘုရင်၏ပရောဖက်အာသပ်၊ ဟေမန်၊ ယေဒုသုန်တို့စီရင်သည်အတိုင်း၊ အာသပ်အမျိုးသားသီချင်းသည်တို့သည်မိမိတို့နေရာ၌ရှိကြ၏။ တံခါးရှိသမျှတို့ကိုစောင့်ကြ၏။ သူတို့အမှုအရာမှသူတို့ထွက်ခွာလိမ့်မည် သူတို့ညီအစ်ကိုလေဝိသားတို့သည်သူတို့အဘို့ပြင်ဆင်ကြ၏။ ၁၆ ထိုသို့ယောရှိမင်းကြီးမိန့်တော်မူသည်အတိုင်းပသခါပွဲကိုခံ။ ထာဝရဘုရား၏ယဇ်ပုလင်ပေါ်မှာမီးရှို့ရာယဇ်တို့ကိုပူဇော်ခြင်းငှါ၊ ထာဝရဘုရားအားပြုရသောဝတ်အလုံးစုံကို၊ ထိုနေ့ခြင်းတွင်ပြင်ဆင်ကြ၏။ ၁၇ စည်းဝေးသောtheသရေလအမျိုးသားတို့သည်၊ ထိုအခါပသခါပွဲကို၎င်း၊ အဇုမပွဲကို၎င်း၊ ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးခံကြ၏။ ပရောဖက်ရှမွေလလက်ထက် မှစ၍ Israel သရေလအမျိုးနှင့်တူသောပသခါပွဲမရှိ။ Josသရေလရှင်ဘုရင်အပေါင်းတို့သည်ယောရှိမင်း မှစ၍၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်၊ လေဝိသား၊ ယုဒပြည်သူ၊ ၁၉ ယောရှိမင်းနန်းစံဆယ်ရှစ်နှစ်တွင်၊ ထိုပသခါပွဲကိုခံကြ၏။ ၂ ဝထိုနောက်မှ၊ ယောရှိသည်ဗိမာန်တော်ကိုပြင်ဆင်ပြီးမှ၊ အဲဂုတ္တုရှင်ဘုရင်နေခေါသည်ဥဖရတ်မြစ်နား၊ ခါခေမိတ်မြို့သို့စစ်ချီသည်တွင်၊ ယောရှိမင်းသည်ဆီးတားခြင်းငှါထွက်ရာတွင်၊ အိုယုဒရှင်ဘုရင်၊ သင်သည်ငါနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်း။ သင့်ကိုယနေ့ငါစစ်ချီသည်မဟုတ်။ ငါနှင့်စစ်တိုက်ဘက်ဖြစ်သောအမျိုးကိုစစ်ချီ၏။ ငါအလျင်အမြန်ပြမည်အကြောင်းဘုရားသခင်မှာထားတော်မူပြီ။ ငါ့ဘက်၌ရှိသောဘုရားသခင်ကိုဆန့်ကျင်ဘက်မပြုဘဲနေလော့။ သို့ရာတွင်ယောရှိသည်မလွှဲမရှောင်၊ နေခေါဆင့်ဆိုသောဘုရားသခင်၏အမိန့်တော်ကိုနားမထောင်၊ စစ်တိုက်ခြင်းငှါခြားနားသောအယောင်ကိုဆောင်လျက်၊ မေဂိဒ္ဒေါချိုင့်၌စစ်ပွဲထဲသို့ဝင်လေ၏။ လေးသူရဲတို့သည်ယောရှိမင်းကြီးကိုပစ်။ မှန်သဖြင့်၊ ရှင်ဘုရင်ကမသွားကြနှင့်။ အကျွန်ုပ်အနာပြင်းထန်ပါ၏။ ၂၄ ကျွန်တို့သည်ရထားတော်ပေါ်က ချ၍၊ ဒုတိယရထားတော်ပေါ်၌တင်ပြီးလျှင်၊ ယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွားသောအခါ၊ အနိစ္စ ရောက်၍ ဘိုးဘေးတို့သင်္ချိုင်းသင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံလေ၏။ ယုဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားအပေါင်းတို့သည်၊ ယေရမိသည်လည်းမြည်တမ်းသောစကားကိုစီရင်။ သီချင်းသည်ယောက်ျားမိန်းမရှိသမျှတို့သည်၊ ယနေ့တိုင်အောင်ယောရှိမင်းကိုအောက်မေ့လျက်၊ ထိုမြည်တမ်းသောစကားကို made သရေလထုံးစံဖြစ်စေလေ၏။

ကြော်ငြာ

တစ်ဦးကစာပြန်ရန် Leave

သင့်ရဲ့ comment ကိုရိုက်ထည့်ပါ
သင်တို့၏နာမကဒီမှာရိုက်ထည့်ပေးပါ