ယနေ့အတွက် ၇-၁၈-၂၀၀၈ အတွက်နေ့စဉ်ကျမ်းစာဖတ်ရှုခြင်း

0
2873

ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ကျမ်းစာဖတ်ရှုခြင်းသည်ရာဇဝင်ချုပ် ၂၆ း ၃၆: ၁-၂၃ မှဖြစ်သည်။ ဖတ်ပါ၊

၂ ရာဇဝင်ချုပ် ၂၂: ၁၀-၁၂၊

၁ ပြည်သူပြည်သားတို့သည်ယောရှိသားယောခတ်ကို ယူ၍ ယေရုရှလင်မြို့မှာခမည်းတော်အရာ၌နန်းတင်ကြ၏။ ၂ ယောခတ်သည်အသက်နှစ်ဆယ်သုံးနှစ်ရှိသော်၊ နန်းထိုင်။ ယေရုရှလင်မြို့၌သုံးလစိုးစံလေ၏။ ထိုမင်းကိုအဲဂုတ္တုရှင်ဘုရင်သည်ယေရုရှလင်မြို့မှာနန်း ချ၍၊ ယုဒပြည်၌ငွေအခွက်တထောင်နှင့်ရွှေအခွက်တဆယ်ကိုအခွန်တောင်းလေ၏။ 4 အဲဂုတ္တုရှင်ဘုရင်နေခေါသည်လည်း၊ ယောခတ်၏နောင်တော် Eli လျာကိမ်ကိုယုဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့နန်းတော်ပေါ်မှာ တင်၍ ။ ညီတော်ယောခတ်ကိုအဲဂုတ္တုပြည်သို့ယူသွား၏။ ၅ ယောယကိမ်သည်အသက်နှစ်ဆယ်ငါးနှစ်ရှိသော်နန်းထိုင်။ ယေရုရှလင်မြို့၌တဆယ်တနှစ်စိုးစံလေ၏။ ထိုမင်းသည်မိမိဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြု၏။ 6 ဗာဗုလုန်ရှင်ဘုရင်နေဗုခဒ်နေဇာသည်ချီ လာ၍၊ ဗာဗုလုန်မြို့သို့ယူသွားခြင်းငှါ၊ သံကြိုးဖြင့်ချည်နှောင်လေ၏။ 7 ဗိမာန်တော်တန်ဆာအချို့တို့ကိုလည်းယူသွား။ ၊ ဗာဗုလုန်မြို့ဗိမာန်၌ထားလေ၏။ ယောယကိမ်ပြုမူသောအမှုအရာကြွင်းလေသမျှတို့နှင့်ပြုမိသောရွံရှာဘွယ်အမှု၊ Israelသရေလရာဇဝင်နှင့်ယုဒရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏။ သားတော်ယေခေါနိသည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏။ ၉ ယေခေါနိသည်အသက်ရှစ်နှစ်ရှိသော်နန်းထိုင်။ ယေရုရှလင်မြို့၌သုံးလနှင့်ဆယ်ရက်စိုးစံလေ၏။ ထိုမင်းသည်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြု၏။ ၁ ဝထိုနောက်နှစ်နှစ်လွန်သောအခါ၊ နေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးသည်ဗိမာန်တော်တန်ဆာများနှင့်တကွ၊ ဗာဗုလုန်မြို့သို့ယူသွား။ သူ၏ညီဇေဒကိကိုယုဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့နန်းတော်ပေါ်မှာတင်လေ၏။ ဇေဒကိသည်အသက်နှစ်ဆယ်တနှစ်ရှိသော်၊ နန်းထိုင်။ ယေရုရှလင်မြို့၌တဆယ်တနှစ်စိုးစံလေ၏။ ထိုမင်းသည်မိမိဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြု၏။ ထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုဆင့်ဆိုသောပရောဖက်ယေရမိရှေ့မှာကိုယ်ကိုမနှိမ့်ချ။ ဘုရားသခင်အကျိန်တိုက်ပြီးသောနေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးကိုပုန်ကန်လေ၏။ heသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားထံတော်သို့မပြန်မည်အကြောင်း၊ မိမိလည်ပင်းကို၎င်း၊ မိမိနှလုံးကို၎င်းခိုင်မာစေ၏။ ၁၄ ထိုမှတပါး၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးများနှင့်ပြည်သူပြည်သားရှိသမျှတို့သည်၊ တပါးအမျိုးသားရွံရှာဘွယ်ပြုသည်အတိုင်း၊ အလွန်ပြစ်မှားကြ၏။ ယေရုရှလင်မြို့၌ထာဝရဘုရားသန့်ရှင်းစေတော်မူသောဗိမာန်တော်ကိုညစ်ညူးစေ၏။ 15 ဘိုးဘေးတို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်၊ သူတို့ကိုစေလွှတ်တော်မူ။ ၊ မိမိလူတို့ကို၎င်း၊ နေတော်မူရာအရပ်ကိုသနားတော်မူသောကြောင့်၊ ၁၆ ဘုရားသခင်၏တမန်တို့ကိုပြက်ယယ် ပြု၍ အမိန့်တော်ကိုနားမထောင်၊ ပရောဖက်တို့ကိုညှဉ်းဆဲသောကြောင့်၊ ထာဝရဘုရား၏အမျက်တော်မငြိမ်းနိုင်အောင်၊ ၁၇ ထိုကြောင့်၊ ခါလဒဲရှင်ဘုရင်ကိုစစ်ချီစေတော်မူသဖြင့်၊ ထိုလုလင်တို့ကိုသန့်ရှင်းရာဌာန၌ထားနှင့်သတ်ကြလိမ့်မည်။ လူပျို၊ အပျို၊ လူအို၊ အားလုံးသူ့လက်သို့။ ဗိမာန်တော်တန်ဆာအကြီးအငယ်ရှိသမျှတို့ကို၎င်း၊ ဗိမာန်တော်ဘဏ္,ာ၊ နန်းတော်ဘဏ္theာ၊ မှူးမတ်ဘဏ္ofာများတို့၌၎င်း၊ ထိုအရာအလုံးစုံတို့ကိုဗာဗုလုန်မြို့သို့ယူသွား၏။ ဗိမာန်တော်ကိုလည်းမီးရှို့။ ယေရုရှလင်မြို့ရိုးကိုဖြိုဖျက်ကြ၏။ မင်းအိမ်ရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးရှို့။ မြို့တန်ဆာအကောင်းအမြတ်ရှိသမျှတို့ကိုဖျက်ဆီးကြ၏။ 20 ထားဘေးနှင့်လွတ်သောသူတို့ကို၊ ဗာဗုလုန်မြို့သို့သိမ်း သွား၍၊ သူတို့သည်ပေရသိနိုင်ငံမတည်မှီတိုင်အောင်ရှင်ဘုရင်ထံ၊ သားတော်မြေးတော်ထံ၌ကျွန်ခံလျက်နေရကြ၏။ ၂၁ ယေရမိဆင့်ဆိုသောထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်အတိုင်း၊ ဥပုသ်နေ့တို့ကိုမွေ့လျော်စေခြင်းငှါ၊ , အနှစ်ခုနစ်ဆယ်ဖြည့်ဆည်းရန်။ ၂၂ ပေရသိရှင်ဘုရင်ကုရုနန်းစံပဌမနှစ်တွင်၊ ယေရမိနှုတ်မြွက်တော်မူသောစကားပြည့်စုံမည်အကြောင်း၊ ပေရသိရှင်ဘုရင်ကုရုကိုနှိုးဆော်တော်မူသဖြင့်၊ သူသည်နိုင်ငံအရပ်ရပ်တို့၌ကြော်ငြာခြင်းကိုခံရ၏။ ကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်၊ မြေကြီးပေါ်မှာတိုင်းနိုင်ငံရှိသမျှတို့ကိုငါ့အားပေးတော်မူသည် ဖြစ်၍၊ ပေရသိရှင်ဘုရင်ကုရုက၊ ယုဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့၌အိမ်တော်ကိုငါတည်ဆောက်ရမည်အကြောင်းမှာထားတော်မူပြီ။ သင်တို့တွင်အဘယ်သူသည်ဘုရားသခင်၏လူဖြစ်သနည်း။

ကြော်ငြာ

တစ်ဦးကစာပြန်ရန် Leave

သင့်ရဲ့ comment ကိုရိုက်ထည့်ပါ
သင်တို့၏နာမကဒီမှာရိုက်ထည့်ပေးပါ