၃၀ ကျွန်ုပ်၏ Destiny Helpers ကိုရှာရန်ဆုတောင်းချက်

20
54672

ဟေရှာယ ၂: ၂-၃:
တပါးအမျိုးသားတို့သည်သင်၏မြို့ရိုးကိုတည်ကြလိမ့်မည်။ ရှင်ဘုရင်တို့သည်လည်းသင့်ကိုပြုစုကြလိမ့်မည်။ ငါသည်အမျက် ထွက်၍ သင့်ကိုဒဏ်ခတ်သော်လည်း၊ စေတနာစိတ်နှင့်သနား ဦး မည်။ သင်၏တံခါးတို့ကိုအစဉ်အမြဲဖွင့်ရလိမ့်မည်။ နေ့ညဉ့်မပြတ်မီးမငြိမ်းရ။ တပါးအမျိုးသားတို့၏စည်းစိမ်ကိုသင့်ထံသို့ဆောင် ခဲ့၍၊ သူတို့၏ရှင်ဘုရင်တို့ကိုလည်းပို့သမည်အကြောင်း၊

ကံကြမ္မာကူညီသူများ ဘုရားသခင်သည်သင့်ကိုဘဝတွင်ကူညီရန်နေရာချထားသည့်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများဖြစ်သည်။ သင်၏ဘဝသည်ထမြောက်လာခြင်းသို့မဟုတ်ကျဆင်းခြင်းသည်သင်၏ဘ ၀ ထဲသို့ ၀ င်ရောက်လာသူများအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တည်းဟူသောကူညီမစမှုကိုသခင်ယေရှုပင်စေလွှတ်တော်မူသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် ငါတို့ရဲ့အဆုံးအဖြတ်ကိုကူညီဖို့ငါတို့လမ်းခရီးမှာလာဖို့ဘုရားသခင်ကလူတွေကိုလည်းဘုရားသခင်ခန့်အပ်ထားတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကံကြမ္မာကိုကူညီပေးမည့်သူများကိုနေရာချထားရန်အတွက်ဆုတောင်းချက် ၃၀ ကိုစုဆောင်းထားပါသည်။ သင်ဆုတောင်းသောအချက်များသည်သင်၏ဘုရားသခင်သတ်မှတ်ထားသောကံကြမ္မာကိုကူညီသူများနှင့်ချိတ်ဆက်သောအခါသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကသင့်ကိုလမ်းပြပေးလိမ့်မည်။

ဤဆုတောင်းခြင်းအချက်သည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အကြောင်းမှာကံကြမ္မာဆိုင်ရာကူညီသူများလည်းရှိသကဲ့သို့၊ ကံကြမ္မာဖျက်ဆီးသူများလည်းရှိသည်။ သင်၏ကံကြမ္မာကိုကူညီပေးပါရန်သင်ဆုတောင်းခြင်းမရှိပါကမာရ်နတ်သည်သင်၏လမ်းခရီးကိုဖျက်ဆီးမည့်သူများကိုသင်ပို့ပေးလိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့ကံကြမ္မာကို၏ဖြတ်။ သို့သော်သင်၏ဆုတောင်းချက်သည်ကျွန်ုပ်၏ကံကြမ္မာကိုကူညီပေးမည့်သူများကိုရှာရန်ဤဆုတောင်းချက်ကိုသင်လုပ်ဆောင်နေစဉ်သင့်ကိုကူညီပေးမည့်သူများသည်ယေရှု၏နာမ၌သင်တို့ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ အာမင်။

ဆုတောင်းချက်အမှတ်

(၁) သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်သည်ယနေ့ကျွန်ုပ်၏အသက်တာ၌ယေရှု၏နာမ၌ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်ပါ။

(၂) ကျွန်ုပ်ကိုရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်သောကံကြမ္မာဖျက်ဆီးသူအားလုံးသည်ယေရှု၏နာမ၌ပျောက်ကွယ်သွားသည်။

ယေရှု၏အသွေးတော်၊ ကျွန်ုပ်အသက်တာ၌ယေရှု၏နာမ၌ကျိန်ခြင်းမှန်သမျှကိုဖယ်ရှားပါ။

သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်သည်ကျွန်ုပ်၏သခင်ယေရှုနာမ၌ကျွန်ုပ်၏ကံကြမ္မာကိုကူညီပေးသူနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။

(၅) ကျွန်ုပ်၏ဘ ၀ ၌၊ ယေရှု၏နာမ၌ဘုရားသခင်၏မီး၊

ကျွန်ုပ်၏ကံကြမ္မာကိုကူညီပေးသူများထံမှကျွန်ုပ်ကိုဖုံးအုပ်ထားသောစာတန်၏ဖုံးအုပ်မှုတိုင်းသည်ယေရှု၏နာမ၌မီးလောင်ခြင်းခံရသည်။

၇။ ကြွယ် ၀ ချမ်းသာရန်အတွက်သခင်ယေရှု၏နာမ၌ကျွန်ုပ်ကိုအမှီပြုပါ။

၈ ။ ယေရှု၏နာမ၌။

ကျွန်ုပ်၏ကံကြမ္မာကိုတိုက်ခိုက်နေသောနတ်ဆိုးအာဏာပိုင်များသည်ယခုယေရှု၏နာမ၌ဖျက်ဆီးခံရသည်။

သခင်ယေရှု၏နာမတော်ကြောင့်ကောင်းကင်ကိုဖွင့်လှစ်ပါစေသော။

ကျွန်ုပ်၏ကြွယ်ဝမှုကိုဆန့်ကျင်။ လုပ်ဆောင်သောတန်ခိုးရှိသမျှသည်ယေရှု၏နာမ၌လဲ။ သေဆုံးသည်။

၁၂။ ကျွန်ုပ်၏ကံကြမ္မာဖြစ်သောယေရှု၏နာမ၌ကျွန်ုပ်၏ငြင်းပယ်လိုသောအာဏာတိုင်းသည်။

၁၃ ငါနှင့်စပ်ဆိုင်သောကျမ်းစာ၌ရေးထားသည်နှင့်အညီ၊ သူတပါးတို့သည်ဥစ္စာကိုလုယူခြင်းငှါ၎င်း၊ ကြီးသောတန်ခိုးကို၎င်း၊ သခင်ယေရှု၏နာမတော်အားဖြင့်၎င်း၊

၁၄။ လောက၏အုပ်စိုးရှင်များအနေဖြင့်သခင်ယေရှု၏နာမကိုအမှီ ပြု၍ ငါနေရာချထားမည်ဟုပရောဖက်ပြုသည်။

သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အဓိကကူညီထောက်ပံ့သူဖြစ်သည်။ ယေရှု၏နာမ၌ကျွန်ုပ်၏အခြားကံကြမ္မာကိုကူညီပေးသူနှင့်ကျွန်ုပ်ကိုဆက်သွယ်ပါ။

၁၆။ ထိုစွမ်းအားတိုင်းသည်ယေရှု၏နာမ၌ကျွန်ုပ်၏အစွမ်းအစ၊

၁၇။ ယေရှု၏နာမ၌ကျွန်ုပ်ကိုရွေးနုတ်နိုင်သောတန်ခိုး။

၁၈ သခင်ယေရှု၏နာမ၌ကျွန်ုပ်၏ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေတော်မူပါ။

သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ကျွန်ုပ်၏ဘုန်းတော်ကိုယေရှု၏နာမ၌ငြင်းပယ်လိုသောမည်သည့်အာဏာကိုမဆိုဖမ်းဆီးပါ။

၂၀။ အိုကောင်းကင်၊ ယေရှု၏နာမ၌ငါ့ဘုန်းအသရေ၌ထိုင်နေသောအင်အားစုများကိုကျွန်ုပ်တိုက်လှန်ပါ။

၂၁။ ကျွန်ုပ်၏အသက်တာကိုညှဉ်းဆဲရန် ဦး ချိုမကောင်းကို အသုံးပြု၍ စာတန်၏မည်သည့်ကိုယ်စားလှယ်မဆိုယေရှု၏နာမ၌ညှဉ်းဆဲခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။

၂၂ အိုဘုရားရှင်၊ သခင်ယေရှု၏နာမ၌မတရားသောသူတို့၏ ဦး ချိုကိုဖြတ်တော်မူပါ။

၂၃။ ကျွန်ုပ်၏ကြီးမြတ်မှုကိုဆန့်ကျင်သောစာတန်၏ ဦး ချိုတိုင်းသည်ယေရှု၏နာမ၌နှုတ်ဆိတ်သွားကြသည်။

၂၄ စာတန်၏ ဦး ချိုကိုကိုင်သောနတ်ဆိုးတိုင်းကိုယေရှု၏နာမဖြင့်ဖမ်းဆီးရမိသည်။

၂၅။ ကျွန်ုပ်၏ကံကြမ္မာအပေါ်ထားရှိသော ၀ ိညာဉ်ရေးရာပိတ်ဆို့မှုအားလုံးကိုယေရှု၏နာမ၌မီးဖြင့်လောင်လိမ့်မည်။

၂၆။ ကျွန်ုပ်၏အသက်တာကိုဆန့်ကျင်။ မကောင်းသောကြံစည်မှုတိုင်းသည်ယေရှု၏နာမ၌မီးလောင်နေ၏။

၂၇။ ယေရှု၏နာမ၌ကျွန်ုပ်အသက်တာတွင်မီးဖြင့်မကွဲစေဟုပြောသောစွမ်းအားတိုင်းသည်။

၂၈ ငါ၏ဘုန်းအသရေကိုဆန့်ကျင်သောစာတန်၏ပူးပေါင်းကြံစည်မှုအားလုံးတို့သည်ယေရှု၏နာမ၌လူဆိတ်ညံရာအရပ်သို့ကွဲလွင့်သွားလိမ့်မည်။

၂၉ ငါ့ကိုရန်ငြိုးဖွဲ့ခြင်း၊ တန်ခိုးရှိသမျှကိုယေရှု၏နာမအားဖြင့်ရှုတ်ချလိမ့်မည်။

ငါ၏ဘုန်းအသရေကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြုသောသူအပေါင်းတို့သည်၊ ယေရှုခရစ်၏နာမတော်ကိုအမှီပြုလျက်၊ ရှက်ကြောက်ကြလိမ့်မည်။

သခင်ယေရှုနာမ၌ကျွန်ုပ်၏ဆုတောင်းချက်များကိုဖြေကြားပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖခင်။

20 မှတ်ချက်များ

  1. ကျွန်ုပ်၏ဆုတောင်းချက်သည်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်အားများစွာဖြတ်သန်းသွားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ဖြေကြားနိုင်ပါစေ။

  2. ငါ့ကိုမုန်းပြီးငါ့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုဆန့်ကျင်တဲ့လူတွေဝန်းရံနေတယ်၊ ​​ငါလုပ်သမျှဟာစိတ်ညစ်စရာဖြစ်လာပြီးမင်းအိပ်မက်တွေနောက်လိုက်ဖို့နဲ့မင်းအကောင်းဆုံးသိတာတွေကိုလုပ်ပါ။

  3. မင်္ဂလာပါ သင်းအုပ်ဆရာကြီး မင်းနဲ့ မင်းမိသားစုကို ဘုရားသခင် ကောင်းချီးပေးပါစေလို့ ဆုတောင်းနည်းကို သင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။

  4. မင်္ဂလာပါ ဖေဖေ သင်းအုပ်ဆရာကြီး ကောင်းသောနေ့ပါ ခင်ဗျာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ သခင်ယေရှုနာမကိုအမှီပြုပြီး ဒီထက်မက တိုးပွါးပါစေလို့ ဆုတောင်းစကားတွေအများကြီးတွေ့ဖူးပါတယ်ခင်ဗျာ 08162398770

    • ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သင်းအုပ်ဆရာ၊ ဆုတောင်းချက်က အရမ်းမိုက်တယ်... မင်းရဲ့ စိတ်ဆန္ဒတွေကို ဘုရားသခင် ပေးသနားပါစေ 😊☺️😊

တစ်ဦးကစာပြန်ရန် Leave

သင့်ရဲ့ comment ကိုရိုက်ထည့်ပါ
သင်တို့၏နာမကဒီမှာရိုက်ထည့်ပေးပါ

ဤ site ကိုစပမ်လျှော့ချဖို့ Akismet ကိုအသုံးပြုသည်။ သင့်ရဲ့ comment ကိုဒေတာများကိုဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်လေ့လာ.