၀ ိညာဉ်တော်၌မည်သို့ဆုတောင်းရမည်နည်း

1
1396

 

၀ ိညာဉ်တော်၌မည်သို့ဆုတောင်းရမည်ကိုမိမိတို့ကိုယ်ကိုယနေ့သင်ကြားသည်။
၁ ကော ၂ း ၁၄“ ဇာတိပကတိလူသည်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်အရာတို့ကိုမခံမယူ။ ထိုအရာတို့သည်မိုက်မဲသောအရာဖြစ်သည်ဟုထင်တတ်၏။ ထိုအရာတို့ကိုဝိညာဉ်အားဖြင့်သာပိုင်းခြား။ နားလည်နိုင်သောကြောင့်၊

ယုံကြည်သူ၏ထူးခြားချက်တစ်ခုမှာသူသည်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်၌ကျိန်းဝပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူသည် ၀ ိညာဉ်ရေးရာများကို ၀ ိညာဉ်ရေးရာအရလိုလားသည်။ မယုံကြည်သူသည်ဤအခွင့်အလမ်းကိုမရရှိနိုင်ပါ။ ၂ း ၁၇“ နောက်ဆုံးသောကာလ၌ခပ်သိမ်းသောသတ္တဝါတို့အပေါ်သို့ငါ၏ဝိညာဉ်တော်ကိုငါသွန်းလောင်းမည်။ သင်တို့၏သားသမီးတို့သည်ပရောဖက်ဉာဏ်နှင့်ဟောပြောရကြလိမ့်မည်။ အသက်ကြီးသောသူတို့သည်နိမိတ်အိပ်မက်တို့ကိုမြင်မက်ရကြလိမ့်မည်။

ယုံကြည်သူသည်ဘုရားသခင်၏ ၀ ိညာဉ်တော်၏အမှတ်တံဆိပ်ရှိသည်။ ဤသည်ကမယုံကြည်သူထံမှသူ့ကိုထွက်မှတ်။ ဒါဟာငါတို့ရဲ့တံဆိပ်ပဲ။ ကောင်းကင်ဘုံရှင်အဖနှင့်ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ခွဲခြားသိမြင်နိုင်သနည်း။ ယုံကြည်သူသည် ၀ ိညာဉ်တော်မှအရာရာကိုလုပ်ဆောင်သောနေရာ၌သူသည်ဘုရားသခင်၏ ၀ ိညာဉ်တော်ကိုသူ့အပေါ်၌တည်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့နားလည်သည်။ ၁ ယော ၄ း ၁၃၊“ ဘုရားသခင်သည်ဝိညာဉ်တော်၏ကျေးဇူးကိုငါတို့အားပေးတော်မူသောကြောင့်၊ ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၌တည်သည်ကို၎င်း၊ ဘုရားသခင်သည်ငါတို့၌တည်တော်မူသည်ကို၎င်းသိရကြ၏။ သို့ဖြစ်၍ ယုံကြည်သူသည် ၀ ိညာဉ်တော်အားဖြင့်သူ၌တည်ရှိသည်။ ငါတို့အဘထံသို့ရောက်သောအခါ၊

၁ ပေ ၂ း ၅“ သင်တို့သည်ကျောက်တုံးများကဲ့သို့ဝိညာဉ်ရေးရာအိမ်များ၊ သန့်ရှင်းသောယဇ်ပုရောဟိတ်အဖွဲ့များကိုတည်ဆောက်ပြီးယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်လက်ခံသော ၀ ိညာဉ်ရေးရာယဇ်များကိုတည်ဆောက်ကြသည်။ ”
၁ ပေ ၃ း ၁၈“ ခရစ်တော်သည်ကိုယ်ခန္ဓာအားဖြင့်အသေသတ်ခြင်းကိုခံ။ ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်တော်မူသည် ဖြစ်၍ ငါတို့ကိုဘုရားသခင့်အထံတော်သို့ပို့ဆောင်ခြင်းငှါ၊

ယုံကြည်သူသည် ၀ ိညာဉ်တော်၌မည်သို့ဆုတောင်းသနည်း

ကျေးဇူးတင်ပါတယ်

1Thessa ။ ၅:၁၈
အရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့။ အကြောင်းမူကား၊ သင်တို့သည်ထိုသို့ကျင့်စေခြင်းငှါ၊ ယေရှုခရစ်၌ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိ၏။
ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုတောင်းခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းသောအခါခမည်းတော်၏အလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်သည်။ သခင်ယေရှုသည်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းသည့်ကျမ်းမှကိုးကားချက်များစွာကိုကျွန်ုပ်တို့ရယူနိုင်ပါသည်။
မ။ ၁၅:၃၆၊ “ မုန့်ခုနှစ်လုံးနှင့်ငါးတို့ကိုလည်း ယူ၍ ကျေးဇူတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှ၊ မုန့်နှင့်ငါးကိုဖဲ့။ တပည့်တော်တို့အားပေးတော်မူ၏။
မာကု ၈ း ၆“ လူများကိုမြေပေါ်မှာလျောင်းကြစေဟုအမိန့်တော်ရှိ၏။ မုန့်ခုနှစ်လုံးကို ယူ၍ ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုန့်ကိုဖဲ့။ လူများတို့ရှေ့၌ထည့်စေခြင်းငှါတပည့်တော်တို့အားပေးတော်မူ၏။ လူများတို့ရှေ့မှာထားကြ၏။
အရာရာ၌သခင်ယေရှုသည်ခမည်းတော်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။ ယေရှုသည်ခမည်းတော်၏အလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
အခြေအနေအားလုံး၌သူသည်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောခဲ့သည်။ ဟယ်လို။
ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းအားဖြင့်ခမည်းတော်၏အလိုတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆောင်ရွက်သည်။
ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကယ်လွှတ်တော်မူသောဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကြီးလှပေ၏။
၁ ကော။ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့အားအောင်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးတော်မူသောဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်သည်ကြီးလှစွတကား။
2 ကော် ၂ း ၁၄ တွင်“ ခရစ်တော်၌ငါတို့ကိုအောင်ပွဲခံ။ ၊ ငါတို့၏သိတင်းကိုနေရာအရပ်ရပ်တို့၌အနှံ့အပြားထင်ရှားစေတော်မူသောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ကျေးဇူးတော်ကိုယခုငါချီးမွမ်း၏။
အောင်ပွဲများအတွက် Halleluyah ။
၂ ကော ၉ း ၁၅“ ပြော၍ မကုန်နိုင်သောဘုရားသခင်၏ဆုကျေးဇူးတော်ကိုအောက်မေ့။ ချီးမွမ်းခြင်းရှိစေသတည်း။
ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းအပေါ်ကျမ်းချက်များမှနောက်ထပ်ကိုးကား
ကော ၁ း ၁၂ တွင်“ အလင်း၌သန့်ရှင်းသူတို့၏အမွေကိုဆက်ဆံစေခြင်းငှါ၎င်း၊
ငါတို့အတွက်ခရစ်တော်ပြုတော်မူသောအမှုအရာအတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်း၊ သန့်ရှင်းသူတို့၏အမွေကိုဆက်ဆံခြင်းအားဖြင့်ငါတို့ပေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသန့်ရှင်းသူတို့ပိုင်ဆိုင်ထားသင့်သည့်အရာမှာကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုအမွေကိုအမွေဆက်ခံသူများဖြစ်သည်။

၀ ိညာဉ်တော်၌ ၀ တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း

ယုံကြည်သူသည် ၀ ိညာဉ်၌ကိုးကွယ်ရမည်။ လုပ်သင့်တာမှန်ပါတယ် Phil ။ ၃: ၃၊ ၃“ ငါတို့သည်စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်။ ၊ ဇာတိ၌ကိုးစားခြင်းမရှိဘဲ၊ ယေရှုခရစ်၌သာဝါကြွားဝမ်းမြောက်သောသူ ဖြစ်၍၊
ယောဟနျသ 4: 23-24
23 ကိုးကွယ်သောသူမှန်သမျှတို့သည်ခမည်းတော်ကိုနံဝိညာဉ်နှင့်၎င်း၊ သစ္စာတရားနှင့်၎င်း၊ ကိုးကွယ်ရမည့်အချိန်ကာလသည် လာ၍ ယခုပင်ရောက်လျက်ရှိ၏။
24 ဘုရားသခငျသညျဝိညာဉျတျောသညျအထံတျောကိုကိုးကှယျသောသူတို့သည်၌စိတ်ဝိညာဉ်အားနှင့်အမှန်တရားမှာပြပ်ဝပ်ကိုးကွယ်ရကြမည်။
၀ ိညာဉ်တော်အားဖြင့် ၀ တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်မှုတည်ရှိသည်။ ဟယ်လို။
Eph.5: 18-19
လွန်ကျူးစေတတ်သောစပျစ်ရည်နှင့်ယစ်မူးခြင်းကိုရှောင်။ ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိကြလော့။ ဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်း၊
ဆာလံသီချင်းမှစသောဓမ္မသီချင်းအမျိုးမျိုးတို့ကိုအချင်းချင်းပြောဆိုဘတ်ရွတ်။ ၊ နူးညွတ်သောစိတ်နှလုံးနှင့်သခင်ဘုရားရှေ့တော်၌ကျူး; ။ သီချင်းဆိုကြလော့။
သီချင်းများသီဆိုရုံနှင့်မလုံလောက်ပေ။ ဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်း၊ ကမ္ဘာ၏သီချင်းများသီဆိုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တည်ဆောက်မှုကိုမရရှိနိုင်ပါ။ သူတို့သည် ၀ ိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဆာလံသီချင်းနှင့် ၀ ိညာဉ်ရေးသီချင်းများတွင်သီဆိုခြင်း။ ဤအရာအားလုံးသည် ၀ ိညာဉ်ဖြစ်သည်။
ခရစ်တော်ပြုတော်မူသောအမှုကို၎င်း၊ ငါတို့အားပေးတော်မူသောအရာတို့ကို၎င်း၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို၎င်း၊ ကယ်တင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကို၎င်း၊
ချစ်သူ

ဝိညာဉ်တော်၌ဆက်သွယ်ရေး။

ဆုတောင်းခြင်းသည်ခမည်းတော်နှင့်စင်ကြယ်သောဆက်သွယ်မှုဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည်။ ဆုတောင်းခြင်းသည်ခမည်းတော်နှင့်မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လူသားတစ် ဦး သည်မိမိ၏ရင်းနှီးသောဆုတောင်းချက်ကိုစကားပြောဆိုသကဲ့သို့ဘုရားသခင်အားကျွန်ုပ်တို့စကားပြောကြသည်။
ဆုတောင်းခြင်းသည်ယုံကြည်သူ၏ဘဝပုံစံဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တာဝန်နှင့်တာဝန်ဝတ္တရားကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်း၌ရှင်ပေါလုသည် ၀ ိညာဉ်တော်၌မည်သို့ဆုတောင်းရမည်ကိုဥပမာပြ။ ဆုတောင်းခဲ့သည်။ သူရေးသောစာများတွင်အမျိုးသားများအတွက်ဆုတောင်းပေးပြီးဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုလုပ်ရန်အားပေးခဲ့သည်။
ဆက်သွယ်ရေးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်နှက်နေသည်
ဧ။ 5: 18
လွန်ကျူးစေတတ်သောစပျစ်ရည်နှင့်ယစ်မူးခြင်းကိုရှောင်။ ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိကြလော့။ ဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်း၊
ရှေ့အခန်းငယ်တွင်အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဘုရားသခင့်အလိုတော်သည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်ရန်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်။ ၎င်းသည်ဝိုင်နှင့်ပြည့်ဝရန်မဟုတ်ဘဲ ၀ ိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝရန်ညွှန်ကြားချက်ဖြစ်သည်။
Gal မှာညွှန်ကြားချက်တစ်ခုရှိတယ်။ ၀ ိညာဉ်တော်၌လျှောက်လှမ်းရန်။ ဖြည့်စွက်ရန်ယုံကြည်သူကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်းသည်ကိုယ်ဟန်အနေအထားဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ဖြည့်စွက်ဖို့လုပ်ဖို့လမ်းလျှောက်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခန်းငယ် ၁၆ မှအခန်းငယ် ၂၄ မှအခန်းငယ် ၂၄ ကိုထပ်မံဖတ်ရှုသောအခါ
အခန်းငယ် ၂၅ က“ ၂၅ ငါတို့သည်ဝိညာဉ်ပကတိကြောင့်အသက်ရှင်လျှင်၊ ဝိညာဉ်ပကတိအတိုင်းကျင့်ကြကုန်အံ့။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ ိညာဉ်တော်၌အသက်ရှင်သည်။
အသက်ရှင်သူနှင့်လမ်းလျှောက်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးသော ၀ ိညာဉ်တော်သည်ယုံကြည်သူနှစ်သက်သောအရာများကိုတိုးချဲ့ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ယင်းတို့ရရှိနိုင်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအချိန်တိုင်းသတိရှိစေသည်။

၀ ိညာဉ်တော်ကိုနာခံခြင်း

၁ သက်။ ၅ း ၁၉–“ ဝိညာဉ်တော်၏အရှိန်ကိုအငြိမ်းစေကြနှင့်။ ”
အိမ်မှာကားမောင်းနေတဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းသူအိမ်ပြန်လာပုံကိုတစ်နည်းနည်းနဲ့သိတဲ့ဒီပုံပြင်လေးရှိတယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်သောအခါသူသည်ထိုအချိန်ကအိပ်ပျော်နေသောကြောင့်သူမဇနီးအိပ်ပျော်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူမက“ မင်းစီးနင်းဘယ်လိုနေလဲ” ဟုမေးခဲ့သည်။
သူအိမ်ပြန်ရောက်သည်ကိုသူမသိကြောင်းပြောခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာတစ်ချိန်ချိန်တွင်သူသည်ဘီးနောက်ကွယ်မှတကယ်အိပ်နေသည်ဟုခံစားရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူ့ဇနီးက“ ငါထင်တယ်၊ ညနေ ၄:၃၀ မှာမင်းအတွက်ဆုတောင်းပေးတယ်”
သူမအိပ်ချင်နေသော်လည်းထိုအချိန်တွင်ဆုတောင်းရန်သူမအနေဖြင့်ရရှိခဲ့သည်။ ဒီတော့ဒါကိုငါတို့ကောင်းကျိုးအတွက်သုံးတယ်။ မယုံကြည်သူများသည်၎င်းကိုမနှစ်သက်ကြပါ၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဤပိုင်ဆိုင်မှုကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါကကျွန်ုပ်တို့လုပ်လိုသောနောက်ဆုံးအရာမှာဘုရားသခင်၏ ၀ ိညာဉ်တော်ကိုငြိမ်းသတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
၀ ိညာဉ်တော်ကိုနာခံခြင်းဖြင့် ၀ ိညာဉ်တော်၌ဆုတောင်းကြသည်။

ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မှီခိုခြင်း

ရော ၈ း ၂၆၊“ ထိုနည်းတူဝိညာဉ်တော်သည်ငါတို့အနာရောဂါများကိုငြိမ်းစေတော်မူ၏။ ငါတို့သည်ဆုတောင်းသင့်သည်အတိုင်းအဘယ်ဆုကိုတောင်းရမည်ဟုမသိကြ။ သို့ရာတွင်ငါတို့ဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုနှုတ်မမြွက်နိုင်သောညည်းတွားခြင်းအားဖြင့်ဝိညာဉ်တော်သည်စောင့်မတော်မူ၏။
စိတျနှလုံးကိုစ 27 သူသညျဘုရားသခငျ၏အလိုတော်နှင့်အညီသန့်ရှင်းသူတို့အဘို့အဆုတောင်းခြင်းစေတော်မူ၏အကြောင်းမူကား, ဝိညာဉ်တော်၏စိတ်ကိုအဘယျမသိတတ်။
ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါတို့အလိုရှိသည်အတိုင်းဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဆုတောင်းပဌနာပြု၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏စကားများသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပျက်ကွက်သည့်အချိန်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏ ၀ ိညာဉ်တော်ကိုအမှီပြုသည်။

အခြားဘာသာစကားများဖြင့်ဆုတောင်းခြင်း

မာကု 16: 17
“ ယုံကြည်သောသူတို့၌ဖြစ်အံ့သောနိမိတ်လက္ခဏာဟူမူကား၊ ငါ၏နာမကိုအမှီ ပြု၍ နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ကြလတံ့။ အသစ်သောဘာသာစကားကိုပြောတတ်ကြလိမ့်မည်။
ဤနေရာတွင်သခင်ယေရှုမိန့်မြွက်တော်မူသည်မှာယုံကြည်သူများအားကျွန်ုပ်တို့အားပေးနိုင်သောတန်ခိုးရှိသည်ဟုပြောခဲ့သည်။ သူတို့သည်အသစ်သောဘာသာစကားများဖြင့်ပြောဆိုကြလိမ့်မည်။
1 ကော။ 14: 2
အကြောင်းမူကား၊ အခြားသောဘာသာစကားအားဖြင့်ပြောသောသူသည်လူတို့အားမပြော၊ ဘုရားသခင်အားပြော၏။
၀ ိညာဉ်တော်၌ဆုတောင်းသောသူသည်ဘုရားသခင်အားဆုတောင်းသည်ကိုအထက်အခန်းငယ်မှကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရသည်။ အခန်းငယ် (၁၈) ၌ရှင်ပေါလုက“ ငါသည်ဘုရားသခင်အားကျေးဇူးတင်သည်၊
သို့ဖြစ်၍ ငါတို့သည်အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားဖြင့်ပြော ဆို၍၊
ဤအချက်၏ရှင်းလင်းမှုကိုအခန်း ၁၄ တွင်တွေ့ရသည်
ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပြောသောသူသည်ကိုယ်ကိုသာတည်ဆောက်၏။ ဘုရားသခင်ကိုပြောသော်လည်း၊ အသင်းတော်၌ပြင်၌ရှိသောသူသည်၊
၀ ိညာဉ်တော်ဆုကျေးဇူးမှမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှဘုရားသခင်မှမ ၀ င်တော့ပါ
သင်သည်အခြားဘာသာစကားများဖြင့်ပြောဆိုလိုသောဆန္ဒရှိနိုင်သည်။ အလိုဆန္ဒရှိသည့်အခါစကားပြောရန်မျှော်လင့်သည်။ မည်သူမျှနားမလည်သောအခြားဘာသာစကားများဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုစကားပြောနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။

နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်:

ဆုတောင်းခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝပုံစံဖြစ်သည်။ ဆုတောင်းခြင်းသည်တစ်ချိန်လုံးနှင့် ၁၀၀% အလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်သည်။ အကယ်၍ pray လိယဆုတောင်းနိုင်လျှင်ဘုရားသခင်၏ ၀ ိညာဉ်တော်၌တည်နေသောသူမည်မျှဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသောအရာများကိုနားလည်သဘောပေါက်။ ဆုတောင်းပြီးဘုရားသခင့်နှုတ်မြွက်တော်အလင်း၌ဆုတောင်းပါ၏။ ဘုရားသခင်ကိုမှီခိုအားထားမှသာဝိညာဉ်တော်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီသည်။ သခင်ယေရှု၏နာမ၌ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီပါသည်။

 

ကြော်ငြာ

1 COMMENT

တစ်ဦးကစာပြန်ရန် Leave

သင့်ရဲ့ comment ကိုရိုက်ထည့်ပါ
သင်တို့၏နာမကဒီမှာရိုက်ထည့်ပေးပါ